Nieuws / 9 september 2016

Afgelopen maandag heeft HKU, na een volledige renovatie, de begane grond van de Pastoefabriek in gebruik genomen. Begin dit jaar werd de eerste verdieping al in gebruik genomen. Voor de school Fine Art, leerjaar 4 van Theatervorming, de Master Scenografie, de Master Fine Art en de incubator is de Pastoefabriek de nieuwe thuisbasis. In het pand zitten naast de studenten van de HKU een aantal creatieve bedrijven.

Met de in gebruik name van de begane grond en de eerste verdieping beschikt HKU over een mix van studentenateliers, schilder-, onderwijs- en werklokalen, kantoren, werkplaatsen en andere voorzieningen. HKU maakt met deze verhuizing een grote stap in het herhuisvestingstraject. Dat heeft als doel om onderlinge samenwerkingen te versterken en nieuwe verbindingen te laten ontstaan tussen de Schools. De keuze voor de Pastoefabriek is ingegeven door de mogelijkheden van het pand en de ontwikkelingen in de omgeving. Rotsoord wordt steeds meer een creatieve plek waar wonen, werken, studeren en recreëren samen komen.

Naast het algemeen programmamanagement voor het gehele herhuisvestingstraject van de HKU heeft Aestate, in samenwerking met Facilitaire Zaken & Huisvesting van HKU, het projectmanagement voor de Pastoefabriek op zich genomen. Aestate coördineerde en begeleidde de daadwerkelijke realisatie en inhuizing. In januari 2015 is de huurovereenkomst gesloten. Een half jaar later was de eerste verdieping gereed voor de eerste 200 studenten. In januari 2016 was de meubelfabriek Pastoe nog gehuisvest op de begane grond en 6 maanden later is deze ruimte getransformeerd naar een volwaardige atelier onderwijs setting. Het eindresultaat mag er zijn, HKU beschikt over een iconisch pand waar een kunstacademie in thuishoort.

Diverse media (nu.nl, rtvutrecht.nl, architectuur.nl) hebben inmiddels aandacht besteed aan deze bijzondere nieuwe locatie van HKU.