Nieuws / 30 augustus 2019

De laatste verhuizing in de totale herinrichting van het Kamerlingh Onnes gebouw van de Rechten faculteit Universiteit Leiden is zo goed als afgerond. Onderstaande beelden geven een impressie van de genomen stappen naar het eindresultaat.

Een veranderende vraag naar werkplekken binnen de rechtenfaculteit leidde tot de herinrichting van het gebouw, een integrale verandering in de functie van werkplekken. Het gebouw bevindt zich in een faculteit met beperkte mogelijkheden tot uitbreiden omdat het een rijksmonument is. Sinds juni 2017 werkt Aestate / ontrafelexperts als projectleider samen met de instituten aan de planvorming voor de herinrichting.

Foto’s tonen de verschillende fasen die we hebben doorlopen: oude situatie, duplosessie voor het bepalen van de meest optimale werkplekinrichting, de eerste schetsen en de verbouwing:

Verhuismethode

Tijdens de verhuizing werkten we met een eenvoudige maar zeer handige kleuren-methode. Wat je op de foto ziet, is dus geen versiering;-) maar een tastbare afvinklijst: elke kleur staat voor een onderdeel zoals meubilair, pc en kabelmanagement. Zo is van buitenaf te zien welke ruimte al klaar is en welke nog niet.

Resultaat

Eindresultaat is een toekomstbestendige leer- en werkomgeving waar efficiënt gebruik van beschikbare ruimte centraal staat. Er is een betere mix van soorten werk- en overlegplekken en een grotere mate van flexibiliteit. Uitgangspunt hierbij is activiteit-gerelateerd werken. Het aantal werkplekken staat per instituut vast en de werkplekken worden gedeeld met mensen binnen en buiten de instituten.

Nazorg

Deze flexibele manier van werken vraagt om heldere afspraken over het gebruik van de ruimten. Het is essentieel in deze laatste fase om medewerkers te begeleiden bij het beheer van de werkplekken. Tevens kunnen we eventuele knelpunten die we dan nog tegenkomen, direct oplossen.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze aanpak voor een volledig traject van herinrichting? Neem dan contact op met onze adviseurs Tim van der Wal of Tim van Hoek via 030 – 637 63 77 of via info@aestate.nl

 

Lees de volledige projectbeschrijving van de herinrichting