Nieuws / 10 februari 2021

Sinds december is onze ontrafelexpert Sander Breugelmans gestart in zijn rol als ondersteunend huisvestingsadviseur op de afdeling Vastgoed en Campus bij de Universiteit Utrecht (UU).Hoe ziet zijn rol eruit en waar gaat hij zich de komende tijd mee bezig houden?

Specificeren huisvestingsvraag

In 2019 is het Strategisch Huisvestingplan (SHP) van de UU vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en kaders voor de huisvesting van de universiteit vastgelegd. De huisvestingstrategie van de UU gaat uit van ‘Sturen op waarde’. Daarmee werkt de UU toe naar een efficiënte en effectieve huisvesting, die optimaal aansluit bij het primair van de universiteit, namelijk het Onderwijs en Onderzoek. In navolging van vaststelling zijn vervolgtrajecten opgestart. De opgave wordt daar samen met faculteiten en diensten uitgewerkt in Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s). In deze plannen worden de uitganspunten van het SHP vertaald naar de huisvestingsvraag van de faculteiten. Het doel, het ontwikkelen van toekomstbestendige huisvesting die ook duurzaam betaalbaar is.

Het nieuwe werken

“Ik word in de eerste plaats betrokken bij de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de Binnenstad. Aan de ene kant zijn we met de faculteiten en de Universiteitsbibliotheek in gesprek over onder andere hun visie en ambitie. Hierbij richten we ons op onderwerpen als het toekomstige onderwijs en onderzoek, het gewenste werkproces, de activiteiten die in de toekomst uitgevoerd worden en de beoogde samenwerkingsverbanden.” Deze uitgangspunten vormen de basis voor de vertaling naar een passende huisvesting.

Daarnaast wordt het huidige aanbod in kaart gebracht. Het IHP gaat over de match tussen vraag en aanbod en laat uiteindelijk zien hoe tot een geschikte huisvesting gekomen kan worden. “Een van de uitdagingen voor de Binnenstad is dat we samen met meerdere stakeholders tot één gedragen en passende huisvestingsplan moeten komen. Hiervoor zijn we in gesprek met de faculteiten REBO en GW als ook met de Universiteitsbibliotheek Binnenstad. Hoe brengen we verschillende visies, ambities en werkprocessen bij elkaar? Op welke manier kunnen we gezamenlijk tot de beste huisvestingsoplossing komen?”

Maatwerk waar nodig

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige en flexibele portefeuille, die toekomstige veranderingen in onderwijs en onderzoek kan opvangen. Dat is de doelstelling van de universiteit voor de huisvesting. Een middel om dat te bereiken is door meer te standaardiseren. Daarbij is er ruimte voor maatwerk, wanneer dat nodig is.

De kennis en ervaring van Aestate ten aanzien van onderwijshuisvesting, Activiteit Gerelateerd Werken, het creëren van bouwstenen en het begeleiden van het hele gebruikerstraject zijn van meerwaarde in deze opdracht.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Sander via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar sbreugelmans@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!