Nieuws / 5 juli 2023

Het afgelopen halfjaar hebben onze afstudeerders Marleen, Yousri en Anjuli ieder gewerkt aan hun afstudeeronderzoek bij Aestate; zij nemen ons mee in hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren. Om te beginnen met Marleen.  

Marleen is student Facility Management bij Hogeschool Saxion Deventer. Bij Aestate heeft ze zich voor haar afstudeeronderzoek het afgelopen halfjaar gericht op het onderwijs en de leeromgeving. Haar focus lag op het belang van een leeromgeving die aansluit op de veranderende manier van lesgeven en waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van leerlingen en scholieren. 

Werksessies met studenten en leerlingen 

Om de wensen en behoeften van scholieren te achterhalen, heeft Marleen een werkvorm ontwikkeld die tijdens focusgroepen met studenten is gebruikt. Deze werkvorm is tot stand gekomen na een kennissessie met alle collega’s van Aestate. Tijdens de sessies werden de scholieren actief betrokken bij het nadenken over hun gewenste leeromgeving. De resultaten van de focusgroepen zijn vervolgens geanalyseerd en gebruikt om persona’s te creëren, inclusief een passende student-journey en mogelijke bouwstenen. 

De sessies met leerlingen en studenten vond ik erg leuk om te doen. Voor mijn gevoel hebben we tijdens de sessies ook echt datgene opgehaald wat we wilden ophalen. De scholieren vonden het ook leuk om iets te mogen vinden van de leeromgeving.” 

Het enige wat ze anders zou doen is het digitaliseren van de werkvorm, aangezien het verwerken van alle geschreven input veel tijd kostte en ze alles zelf moest digitaliseren. 

‘Het smoelenboek van de leerling/student van morgen’ 

Na het analyseren van de verzamelde gegevens heeft Marleen persona’s opgesteld op basis van twee variabelen: de behoefte aan praktijkvakken en de behoefte aan samenwerken. Deze variabelen hebben directe invloed op de leeromgeving. Dit heeft ze verwerkt tot een “smoelenboek van de leerling/student van morgen”. Hierin staan de persona’s, student-journeys en mogelijke bouwstenen. 

Ondertussen is het smoelenboek al gedrukt zodat het in de praktijk gebruikt kan worden. Dit boek zal dienen als een tool die gebruikt kan worden bij opdrachtgevers in het onderwijs, samen met Aestate, om een leeromgeving te beschrijven die aansluit bij de wensen van leerlingen en studenten. Het plan is om bij nieuwe opdrachtgevers vergelijkbare sessies te houden en de gegevens toe te voegen, zodat de uitkomsten betrouwbaarder worden en de persona’s verrijkt kunnen worden. Op deze manier kunnen er conclusies worden getrokken op basis van meerdere sessies. Daarnaast is het belangrijk om de persona’s regelmatig aan te vullen en up-to-date te houden. 

“Graag zou ik alle collega’s bij Aestate willen bedanken, het was erg fijn om met jullie samen te werken! Het afstuderen heb ik dan ook als leuk en leerzaam ervaren. Vanaf 1 september zal ik als trainee beginnen bij Aestate en sluit ik mij aan bij het team ‘ontrafelexperts’. “ – Marleen

Vanaf september is Aestate dus een ontrafelexpert rijker! We verwelkomen Marleen dan met plezier in ons team.  

Afstudeerders Anjuli en Yousri 

Zowel Yousri als Anjuli heeft een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de werkprocessen bij Aestate. Anjuli deed dat vanuit de opleiding Business aan Hogeschool Inholland. Zij benoemt: “Ik heb tijdens mijn onderzoek veel geleerd over de verschillende manieren waarop onderzoek kan worden uitgevoerd. Ik heb mij voornamelijk gericht op kwalitatief onderzoek, zoals observatie van gedrag.” 

Bij Aestate merkte Anjuli op dat collega’s altijd bereid zijn om te helpen. Ze waardeert de onderlinge samenwerking en de bereidheid van haar collega’s om tijd vrij te maken voor haar vragen. Dit teamwork en de ondersteuning van andere oud-afstudeerders van Aestate hebben haar onderzoekservaring positief beïnvloed. 

“Het écht werken als een team zit geborgd in Aestate, iedereen wilt een steentje bijdragen. Dat moeten ze echt vasthouden.” – Anjuli

Yousri heeft de afgelopen periode voor zijn studie Business IT & Management, aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn afstudeeronderzoek bij Aestate uitgevoerd en succesvol afgerond. Het onderzoek had betrekking op het proces van de capaciteitsplanning en dit te helpen optimaliseren. “Dit onderwerp is iets wat betrekking heeft op de hele organisatie. Ik hoop het proces efficiënter en effectiever te laten verlopen.”

“Mensen werken hier samen vanuit allerlei verschillende richtingen, daardoor is Aestate een innovatief en divers bedrijf. Aestate streeft er altijd naar om zichzelf te verbeteren. Een goede plek om mijn competenties te ontwikkelen op het gebied van professioneel vakmanschap en communicatie.” – Yousri

Afstuderen bij Aestate 

Ben je ook geïnteresseerd om af te studeren bij ons afstudeerlab? Lees hier over de mogelijkheden of neem direct contact met ons op via sollicitatie@aestate.nl of 030 – 637 63 77.