standaard-topafbeelding

Nieuws

Zwembad De Krommerijn: de meerwaarde van het Programma van Eisen

De blaashal die zwembad De Krommerijn in Utrecht ’s winters overdekte, is definitief weg. Het bestaande 50 meter bad heeft een compleet nieuw onderkomen gekregen in de sfeer van een Romeins badhuis. Dankzij beweegbare glazen puien en een dak dat geopend kan worden, is De Krommerijn, afhankelijk van het seizoen, een binnen- of buitenbad. In 2007 heeft Aestate voor de Gemeente Utrecht de …

standaard-topafbeelding

Nieuws

Aanbesteden, een vak apart!

Aanbesteden blijkt nog altijd een lastige materie. Enerzijds zijn de procedures en wet- en regelgeving complex, zowel voor overheden als voor de …

Daniel Koningen

Daniël Koningen

29 oktober 2012

standaard-topafbeelding

Nieuws

Aestate bestaat 12,5 jaar

Maandag 1 oktober jl. was het feest, Aestate bestond op die dag 12½ jaar. Een jubileum waar we trots op zijn! Op 1 april 2000 ging Johan Reusen, …

standaard-topafbeelding

Nieuws

Artikel Rijksgebouwendienst

De afgelopen jaren heeft Aestate de Rijksgebouwendienst ondersteund bij het opstellen van een portefeuillestrategie voor de rijkskantoren in Den Haag…

standaard-topafbeelding

Nieuws

Renovatie zorgcomplex Innoforte

Zorgorganisatie Innoforte staat voor een dubbele opgave in haar vastgoed. Vergrijzing en de hervorming van de AWBZ (het scheiden van wonen en zorg) …