Nieuws / 30 januari 2023

Onze ontrafelexpert Tim van der Wal is langere tijd betrokken geweest bij de huisvestingsontwikkelingen binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden. Hij is gestart met de verhuizing en tijdelijke huisvesting voor de herinrichting van het gebouw. Vervolgens is Tim de faculteit blijven ondersteunen bij diverse huisvestingsvraagstukken. Met de komst van een nieuwe Facilitair Manager bij de Faculteit eind 2022 was deze ondersteuning niet meer nodig. Samen met Tim blikken we terug op de afgelopen jaren en zijn rol binnen de faculteit. 

Rol als facilitair coördinator

“Kort gezegd was ik het aanspreekpunt voor verschillende onderwerpen over huisvesting. Daarbij had ik afstemming met onder andere de gebruikers uit de faculteit, de vastgoedafdeling, ICT en het faculteitsbestuur. Mijn rol was zeer divers vanwege de verschillende wensen en ontwikkelingen en reeds lopende projecten op zowel strategisch als operationeel niveau.”  

Zo is Tim betrokken geweest in een brandveiligheidsproject, het realiseren van een filmstudio, het samenvoegen van meerdere studentenbalies naar één centrale studentenbalie en de herinrichting van de Faculteitskamer.  

Herinrichting en hybride werken

De herinrichting was ingegeven door de wens om alle medewerkers op één locatie te huisvesten. Dat heeft geresulteerd in de invoering van activiteit gerelateerd werken in een daarvoor aangepaste werkomgeving. Sinds de coronaperiode is het hybride werken een uitgangspunt voor veel organisaties. Zo ook voor de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.  

De universiteit heeft een centraal beleid voor het hybride werken geformuleerd. Hierbij is ruimte voor eigen invulling binnen de faculteiten om aan te kunnen sluiten bij de veranderde manier van werken. Het hybride werken leidde tot weinig aanpassingen in het gebouw omdat hybride werken goed aansluit bij de uitgangspunten van de herinrichting. Wel waren er nog acties voor Tim om bijvoorbeeld het thuiswerken te faciliteren. Hiervoor zijn (zowel tijdelijk als structureel) nieuwe processen ingericht voor de levering en het gebruik van thuiswerkmeubilair en ICT-middelen. Ook is er een nieuw communicatieplatform opgesteld voor informatie en vragen rondom het hybride werken.  

 Wat de rol van Tim zo uitdagend heeft gemaakt was het overzicht houden in alle lopende processen en het stroomlijnen van vragen, maar ook het coördineren en afstemmen met verschillende stakeholders. De diversiteit aan huisvestingsvraagstukken heeft gemaakt dat onze ontrafelexpert op meerdere vlakken zijn kennis voor huisvesting en facilities kon inbrengen. 

Het Kamerlingh Onnes in Leiden. Aestate was betrokken bij de herinrichting van dit gebouw.

Copyright banner en uitgelichte afbeelding: Arcon Houtconstructies