Nieuws / 27 oktober 2020

Onze ontrafelexperts zijn volop hun ontrafelvaardigheden aan het inzetten bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Naar aanleiding van een werkplekbelevingsonderzoek is het aan ons om verbeterplannen op te stellen voor vijf faculteiten van de VU.

Vanuit het werkplekbelevingsonderzoek zijn er uitkomsten naar voren gekomen die de VU wil aanpakken om de werkbeleving op kantoor te verbeteren, zonder intensieve verbouwingen. Hiervoor zijn er verschillende oplossingsrichtingen bepaald, van het versterken van de identiteit tot vitaliteit en anders gebruik van de omgeving. Alle deze oplossingen zijn benaderd vanuit een integraal kader van Bricks, bytes, behaviour en broadcast. Deze thema’s sluiten aan bij de al lopende trajecten binnen de VU. Ons uitgangspunt voor het vertalen van de uitkomsten naar concrete oplossingsrichtingen is de visie van de VU.

Wat voor ons uniek is aan deze opdracht: het vindt later in het huisvestingstraject plaats, de voorfase en ingebruikname zijn al achter de rug. De gebruikers kennen het gebouw en werken hier al in. Het verbeteren van de huidige huisvestingsomgeving en werkwijze staat centraal binnen dit project.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Pauline van Raaij via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar pvanraaij@aestate.nl.

Los ook mijn vraagstuk op!