De gemeenten Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne zullen vanaf 1 januari 2023 samen de gemeente Voorne aan Zee vormen. Aestate is gevraagd een huisvestingsvisie voor deze nieuwe gemeente op te stellen en de uitrol van deze visie te begeleiden.

De basis voor de huisvestingsvisie wordt gevormd door de toekomstige manier van werken binnen de gemeente en de gewenste dienstverlening naar de inwoners. Dit had de gemeente al verwoord in haar toekomstvisie, besturings- en dienstverleningsconcept. Daarmee is een goede basis gelegd voor het opstellen en uitrollen van de bijbehorende huisvestingsvisie.

Factsheet

Groep gebouwen icoon factsheet 3 gemeenten
personas icon factsheet Fusie
Nieuw bestuur
Overheid

Uitkomst huisvestingsmodel

In mei 2022 hebben de gemeenteraden van Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne de huisvestingsvisie vastgesteld. Dit was een belangrijke mijlpaal in het fusietraject. Het uiteindelijke gekozen huisvestingsmodel laat zien dat de voorkeur uitgaat naar een combinatie van één hoofdlocatie én het werken in de wijk. Dit houdt in dat de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers op verschillende manieren aangeboden wordt: De hoofdlocatie van de Gemeente Voorne aan Zee komt in Hellevoetsluis, het werken in de wijk vindt plaats op de bestaande locaties in de wijken van de huidige drie gemeenten en ook is de gemeente digitaal bereikbaar. Daarnaast blijven de huidige drie dienstverleningsloketten van de gemeenten open. Deze keuzes gelden voor de korte en middellange termijn (2-5 jaar). Het is straks aan het nieuwe bestuur van Voorne aan Zee om keuzes te maken voor de langere termijn.  

Uitrol huisvestingsvisie

Om op basis van de huisvestingsvisie tot een passende huisvestingsvesting te komen voor de korte en de middellange termijn is er eerst een vlekkenplan voor de te gebruiken locaties opgesteld. Welke ruimtes zijn nodig om de nieuw te vormen teams te ondersteunen in het hybride werkproces? Hoe gaan zij de werkomgeving gebruiken en hoe worden de teams ten opzichte van elkaar gehuisvest?
Aestate betrekt medewerkers zoveel mogelijk bij het uitrollen van een huisvestingsvisie. Zo ook voor de gemeente Voorne aan Zee. Met een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van medewerkers van de huidige drie gemeenten, is een interactieve sessie gehouden om het vlekkenplan inhoud te geven. Ditzelfde is gedaan met de 3 MT’s. Dit om zoveel mogelijk input, maar vooral ook draagvlak te krijgen.

Uitvoeringsplan

Parallel is er een uitvoeringsplan opgesteld. Hierin zijn de benodigde aanpassingen beschreven waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten binnen de huidige drie gemeenten. Het uitvoeringsplan geeft de nodige handvatten om tot een gezamenlijke toekomstige huisvesting te komen die bijdraagt aan hybride werken en daarnaast ook toegankelijk en gastvrij is. Ook ondersteunt dit plan de werkprocessen en behoefte aan interactie van de medewerkers. Verder zijn er in samenwerking met de klankbordgroep 8 gouden regels opgesteld voor het gebruik van de omgeving. Deze regels vormen de basis voor de afspraken per team binnen de gemeente Voorne aan Zee.

Voorne logo
Huisvesting voor een fuserende gemeente.

Tessa Butter

Junior adviseur