‘De schatten van Domplein beschermen en beleefbaar maken’ was het doel van de opdrachtgever. De context van het project was complex en bijzonder aangezien het Domplein een Rijksmonument is. “Aestate was hierbij de linking-pin tussen de opdrachtgever en de bouwteamspelers”.

Los ook mijn vraagstuk op!

domunder-logo

Factsheet

kubus oppervlakte icoon 350 m² - onder de grond
gebouw icoon Archeologie
gebouw icoon Procesmanagement
kubus oppervlakte icoon Oplevering: zomer 2014

DOMunder, een ondergronds museum op het Domplein in Utrecht

Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudige bouwopgave. Een ondergrondse ruimte van 350 m2 met (grondkerende) wanden, een betondek, een toegangstrap, een luchtbehandelingsinstallatie en een looproute om het publiek door de ruimte te leiden. Niets is echter minder waar. De context van het project was complex en bijzonder aangezien het Domplein een Rijksmonument is. Hierdoor zijn ingrepen aan het plein alleen mogelijk met toestemming van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Bouwactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan binnen de contouren van de oude opgraving uit 1949 en de archeologiebescherming moest altijd gewaarborgd zijn.

Aestate gedreven procesmanager

Een project in complexe omgeving met dynamische oplossingen, vraagt om een gedreven procesmanager die stuurt op het bereiken van het einddoel en bijhoudt of dit mogelijk om het bijstellen van de projectkaders vraagt. Bij de ontwikkeling van DOMunder heeft Aestate de rol van procesmanager ingevuld door disciplines en bijbehorende mensen te verbinden, de samenhang tussen projectonderdelen te borgen, draagvlak voor oplossingen bij bestuurders en bouwteamleden te creëren, afwegingen te faciliteren en effecten van keuzes inzichtelijk te maken.

Sparringpartner

Opdrachtgever Theo van Wijk: “Aestate stuurde namens ons het bouwteam aan en zorgde voor structuur door afspraken tussen spelers vast te leggen. Dit was erg wenselijk aangezien de projectuitgangspunten continu in beweging waren. Ze was onze sparringpartner, dacht mee bij de technisch inhoudelijke verkenning van (ontwerp) oplossingen en faciliteerde de terugkoppeling van keuzes binnen onze eigen organisatie.”

…met als resultaat

een ondergronds museum op het Domplein in Utrecht, waarbij bezoekers een tocht maken langs 2000 jaar geschiedenis van de stad. Op een interactieve manier maakt het publiek kennis met heel veel archeologische schatten. De fundamenten van het voormalige middenschip van de Domkerk, muurresten uit de Romaanse periode en zelfs sporen uit de tijd van de Romeinen. Het is hier allemaal aanwezig en sinds de zomer van 2014 toegankelijk en beleefbaar voor het publiek. “Door de sturing van Aestate en de flexibele inzet van alle betrokkenen, was het mogelijk om DOMunder op tijd te openen”.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over dit project of vrijblijvend advies contact op met Bastiaan Peek via 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar bpeek@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

domunder
Procesmanagement om keuzes voor bouwactiviteiten inzichtelijk te maken

Bastiaan Peek

Adviseur