HZ University of Applied Sciences (HZ), ontwikkelt een masterplan voor haar campus in Vlissingen en Middelburg. De vernieuwde blik op het onderwijs vraagt om huisvesting die aansluit bij de continue vernieuwingen en die het onderwijs ondersteunt.

Bruisende, inspirerende netwerkcampus

De HZ is de Persoonlijke Hogeschool. Hier sluit hun onderwijs al lange tijd op aan; de school geeft de studenten onder andere de mogelijkheid hun eigen leerroute vorm te geven. De persoonlijke aanpak die de HZ voor haar onderwijs hanteert, willen zij ook terug blijven zien in de nieuw te realiseren omgeving voor de campus aan de Edisonweg. De ambitie van de HZ is een bruisende en inspirerende netwerkcampus waar multidisciplinair geleerd en samengewerkt wordt. Aestate is gevraagd om dit te vertalen in een Programma van Eisen voor de Edisonweg in Vlissingen. Gedurende het traject ontstond het idee om deze visie te vertalen naar de campus aan Het Groene Woud en daarmee het gebruik van de nieuwe huisvesting een boost te geven.  

Campus Edisonweg 

In het traject voor het Programma van Eisen voor de Edisonweg is vanuit de onderwijsvisie samen met de gebruikers een campusvisie en het huisvestingsconcept op papier gezet. Tijdens verschillende sessies zijn de behoeftes voor de toekomstige huisvesting geformuleerd. Dit is vervolgens vertaald naar een Programma van Eisen (PvE) en bouwstenen. De bouwstenen beschrijven de functie, voorzieningen en met name het gebruik per ruimte. Het Programma van Eisen is daarmee bewust flexibel gehouden, zodat later in het traject kan worden gekomen tot een passende bouwstenenmix.  

Anders dan reguliere Programma’s van Eisen is met deze bouwstenen niet alleen aandacht voor de fysieke omgeving, maar wordt ook de ICT, de benodigde services en het gebruik omschreven. Het PvE geeft niet alleen de toekomstige behoefte weer, het is de basis voor de business case om de afweging “renovatie of nieuwbouw” te maken. Ook biedt het een uitgelezen mogelijkheid om samen met elkaar te praten over hoe de beschikbare ruimten zo optimaal mogelijk te gebruiken zijn in aansluiting op de veranderingen in het onderwijs.  

Factsheet

personas icon factsheet Circa 4.800 studenten
Routekaart icoon factsheet Programma van eisen
Project icoon factsheet Huisvestingsconcept
Groep gebouwen icoon factsheet Samenwerking onderwijs– en onderzoeksinstellingen

Campus Het Groene Woud 

Tijdens het PvE traject voor de Edisonweg werd duidelijk dat het opgestelde huisvestingsconcept voor de locatie Edisonweg ook heel goed van toepassing is op Het Groene WoudDeze recent opgeleverde locatie wordt uitgebreid met het nog in aanbouw zijnde Joint Research Center, wat niet alleen door de HZ wordt gebruikt maar ook door andere onderwijsinstellingen. Binnen dit traject is door een diverse gebruikersgroep gereflecteerd op de huidige onderwijsomgeving en hoe deze aansluit bij de ontwikkelingen van het JRCZ en het thematisch onderwijs. Aan de hand van deze input zijn oplossingsrichtingen geformuleerd ter versterking van multidisciplinaire samenwerking en thema gerichte thuisbases. Deze oplossingen dragen tevens bij aan de persoonlijke HZ en campussfeer, waar kennisdeling centraal staat. En voor Het Groene Woud des te complexer vanwege de samenwerking tussen verschillende onderwijs en onderzoeksinstellingen.  

Interactieve sessies

Door de coronaomstandigheden heeft het contact vooral op digitale wijze plaatsgevonden. Om iedereen actief te betrekken is gebruik gemaakt van allerhande digitale tools, zoals Miro (een online whiteboard) en Mentimeter (een online manier om polls te laten beantwoorden) en een enquête.  Dit heeft meer creativiteit in de voorbereiding en aandacht voor de betrokkenheid van de gebruikers van de HZ gevraagd. Op deze manier is ook in een digitale wereld de persoonlijke HZ gewaarborgd. 

Onze ontrafelexperts zijn samen met de HZ gekomen tot een plan voor passende huisvesting voor de toekomst welke aansluit op de vernieuwde onderwijsvisie en de wensen en behoeften van alle gebruikers. De opzet en het traject is door gebruikers zo positief ervaren dat zij niet willen wachten tot de nieuwbouw of renovatie van de Edisonweg of de oplevering van het JRCZ. Gebruikers willen nu al gaan experimenteren met de opgestelde bouwstenen!  

 

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Jackie de Vries via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar jdevries@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!

Voor dit project uitgevoerde diensten

HZ_Klanten_template
Een plan voor een passende huisvesting voor de toekomst.

Tessa Butter

Junior Adviseur