Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Zij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. In de omgeving Rotterdam heeft Zadkine een uitgebreide vastgoedportefeuille waar veel verschillende opleidingen in gehuisvest zijn. Zadkine vroeg Aestate / ontrafelexperts om advies in het opstellen van een strategisch huisvestingsplan en het voortraject daarvan te begeleiden.

Sinds 2013 heeft Zadkine haar vastgoed verlaagt met 21%. De volgende stap is overzicht in het vastgoed en wat de organisatie hiermee wil en kan bereiken. Voor het opstellen van het strategische huisvestingsplan starten we samen met Zadkine met het bepalen van hun huisvestingsvisie en huisvestingsstrategie.


Los ook mijn vraagstuk op!

Zadkine logo

Factsheet

gebouw icoon 111.387m² BVO verspreid in regio Rotterdam
werkplek icoon 13 colleges/scholen met 11.000 studenten
kubus oppervlakte icoon Gebruik van de duplomethode
calender icoon Creëren huisvestingsvisie voor 2030

Passende huisvesting

Geen organisatie is gelijk. Passende huisvesting sluit aan bij de organisatie, haar doelstellingen en financiële kaders. Hiervoor is naast inzicht in de huidige activiteiten een visie op de toekomst nodig. Van daaruit analyseren we hoe de gebruikers in hun toekomstige situatie het beste gefaciliteerd worden ten behoeve van hun activiteiten. Voor dit inzicht is een gerichte aanpak met de alle benodigde stakeholders van belang.

Als het toekomstbeeld bekend is gaan we in gesprek over het huidige aanbod van de huisvesting. Waar zitten de kansen en/of de bedreigingen? Wat voor effect heeft de toekomst? Door deze vergelijking wordt de kloof tussen de toekomstige vraag en het huidige aanbod inzichtelijk en weten we hoe we hierop kunnen sturen.

Plan van aanpak

Het strategisch huisvestingsplan geeft inzicht in hoe Zadkine de komende jaren haar huisvesting gaat gebruiken, ontwikkelen en welke doelen met behulp van de huisvesting bereikt moeten worden. Voorafgaand aan het huisvestingsplan staan de visie en de strategie. Aestate ondersteunt Zadkine bij het ontwikkelen van de volgende onderdelen:

⁄ Huisvestingsvisie
⁄ Huisvestingsstrategie
⁄ Strategisch huisvestingsplan

We gaan hiervoor in gesprek over onder meer het onderwijs, de colleges van Zadkine, de toekomstige studentenaantallen en de duurzaamheidsambities van de school. Op basis hiervan maken we een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de benodigde ruimten en voorzieningen en de ontwikkelingen hierin. Vervolgens matchen we vraag en aanbod.

Huisvestingsvisie 2030

Na ons eerst contact met Zadkine in februari 2019 gingen we vrij snel van start met het verkennen van de organisatie en het verzamelen van informatie over de toekomst van Zadkine. Met als resultaat een huisvestingsvisie voor Zadkine in 2030. Gedurende de zomermaanden werken wij deze visie verder uit naar een huisvestingsstrategie. Deze vertalen we vervolgens in het najaar naar een strategisch huisvestingsplan dat voor de komende jaren aangeeft welke bewegingen binnen de huisvesting van Zadkine nodig zijn om hun huisvestingsvisie te realiseren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave contact op met Jackie de Vries via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar jdevries@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

Zadkine logo
Expertise delen om tot een gedragen huisvestingsvisie te komen

Jackie de Vries

Senior adviseur / projectleider huisvestingsplan Zadkine