Aanleiding voor de inzet van Aestate / ontrafelexperts bij de gemeente Utrecht was het continueren van hun portefeuillemanagement. Binnen de Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) werken diverse assetmanagers voor het beleidsveld Cultuur en Erfgoed. Naast aansturing en de dagelijkse gang van zaken, brengen we processen zorgvuldig in kaart. Centraal bij onze werkzaamheden voor de gemeente Utrecht staat de vraag hoe het beleidsveld voor huisvesting richting 2030 eruit moet komen te zien.

Los ook mijn vraagstuk op!

Logo gemeente Utrecht

Factsheet

gebouw icoon Aantal panden: 250
kubus oppervlakte icoon Visie: beleidsveld huisvesting 2030
prijs kaartje icoon Opgestarte projecten binnen portefeuille: 15
calender icoon Looptijd: oktober 2019

Binnen portefeuillemanagement is het van belang processen en rollen continu te optimaliseren. De structuur helpt bij het prioriteren en in kaart brengen van basisgegevens over de panden, zoals vierkante meters en tekeningen. Maar vooral om toekomstgericht te kunnen werken: weten wat het beleidsveld is en van daaruit plannen over het beheer van de panden maken. Aestate draagt bij aan deze strategische manier van werken met als een van de doelstellingen: voorkomen dat de vele dagelijkse taken van portefeuillemanagement dit inzicht vertroebelen. We doen dit door te prikkelen en de onderliggende vraag over te maken keuzes te achterhalen.

“Strategisch denken zit in onze genen. De kracht van Aestate is gestructureerd werken en altijd de vraag stellen: “wat doen we en waarom?”. Een overkoepelend kader stelt je in staat volgens een plan te werken: plannen in plaats rennen.”

Het team Cultuur en Erfgoed bestaat uit vijf assetmanagers en een portefeuillemanager. Binnen UVO is het team verantwoordelijk voor het beheer van de panden zoals Tivoli, de Stadsschouwburg en de theaters binnen cultuur en binnen erfgoed de diverse torens en forten in de stad. Omdat we te maken hebben met meerdere dynamieken (politiek en operationeel), andere doorlooptijden en verschillende kaders, proberen we voorspelling in die processen te brengen. Hoe ziet het ideaalbeeld van het toekomstige culturele aanbod eruit? De vastgoedplanning stemmen we daar vervolgens op af. Ook zijn we als team opdrachtgever van de verbouwing van de Dom en helpen we de gemeente Utrecht met het huisvestingsplan voor de portefeuille Cultuur en Erfgoed.

Voor al deze onderdelen geldt: vanuit Aestate maken we continu de koppeling tussen een lange termijn visie en keuzes die op korte termijn gemaakt moeten worden.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze strategische benadering van een huisvestingsvraagstuk? Neem contact op met Jackie de Vries via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via jdevries@aestate.nl

Voor dit project uitgevoerde diensten

Logo gemeente Utrecht
Lange termijn visie koppelen aan keuzes voor de korte termijn.

Jackie de Vries

Adviseur Aestate / Ontrafelexperts