Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is voor veel gemeenten in Nederland belangrijk. Gemeentelijk vastgoed betreft alle gebouwen en terreinen welke onder het eigendom van de gemeente vallen of door de gemeente worden uitgenut. Hierbij is te denken aan kantoren, musea, scholen, sportfaciliteiten en zelfs parkeerplaatsen. Deze gebouwen hebben vaak een grote invloed op het milieu. Om te helpen de klimaatdoelen te halen en om meer maatschappelijke waarde te creëren, is het voor gemeenten belangrijk om een plan te maken voor het verduurzamen van hun vastgoed. Met gedegen advies over duurzaamheid helpen onze ontrafelexperts je bij deze uitdagende taak.

Koert Nieuwhoff Junior adviseur
Koert Nieuwhoff

Routekaart verduurzaming

Er zijn verschillende methoden om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, door bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen, duurzame energie op te wekken, de behoefte aan materialen te verminderen, materialen te hergebruiken of te recyclen, de biodiversiteit te verbeteren of de omgeving te vergroenen, kan de ecologische footprint van de gemeente aanzienlijk verkleind worden. Om deze maatregelen goed en slim uit te voeren, is het belangrijk om een allesomvattende aanpak te gebruiken. Onze ontrafelexperts kunnen gemeenten ondersteunen in het opstellen van een visie en strategie die past bij de ambities en doelstelling van de gemeente. Samen zetten we deze opvolgend om in een routekaart voor de komende jaren.

Van een visie naar doelstellingen

We beginnen met het creëren van een visie, waarna deze kan worden omgezet in concrete doelstellingen. Je kunt je als gemeente focussen op energiezuinigheid door bijvoorbeeld een doelstelling als ‘alle gebouwen hebben minstens energielabel A in 2030 en zijn energieneutraal in 2045‘ te handteren. Ook kan er juist gekozen worden voor een reductie van de CO2-uitstoot of het verbeteren van de kwaliteit van het binnenklimaat (zoals temperatuur, lucht, comfort, licht of geluid). Een integrale visie is in ieder geval essentieel voor effectieve verduurzaming.

Duurzaamheid | Aestate
"Een integrale visie is essentieel voor effectieve verduurzaming."
Gecertificeerd copy

Onze ervaring en kennis

Bij Aestate hebben we de juiste kennis en ervaring om een adequaat duurzaamheidsplan te maken en je te helpen bij het uitvoeren van de nodige acties. De verduurzaming van gemeentelijk vastgoed is namelijk geen makkelijke opgave. Wij bezitten over de juiste kennis en vaardigheden om de duurzaamheidsprestaties van gemeentelijk vastgoed duidelijk te maken, denk bijvoorbeeld aan beoordelingsmethodes en certificaten zoals LEED, GPR en BREEAM.

Ook kunnen we jouw gemeentelijke organisatie inzicht geven in de verwachtte resultaten, zodat getoetst kan worden of de gestelde doelen realiseerbaar zijn. Bekijk hiervoor onder andere ons duurzaamheidsdashboard.

Contact opnemen met Aestate?

Aestate kan ook jouw gemeente helpen bij de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Schroom dan ook vooral niet om contact met ons op te nemen via 030 – 637 63 77 of stuur ons een e-mailbericht op info@aestate.nl.