Nieuws / 9 augustus 2021

Onze ontrafelexperts Mark Leendertse en Tessa Butter zijn afgelopen april gestart bij gemeente Alphen aan den Rijn. Zij houden zich bezig met het veel besproken en actuele thema ‘hybride werken’.

Hybride werken

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling van het werkende leven in een stroomversnelling gekomen. Ook voor de medewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij werkten pre-corona voornamelijk op kantoor en soms thuis of ergens anders. Ook zij zijn nu genoodzaakt hun werkzaamheden thuis uit te voeren. Uit eerder uitgevoerd onderzoek onder de medewerkers van de gemeente blijkt dat men graag de voordelen van thuiswerken wil behouden. Deze positieve ervaring heeft daarmee een blijvende impact op de manier van werken binnen gemeente Alphen aan den Rijn. De vraag is nu; hoe kunnen de voordelen van het thuiswerken gecombineerd worden met de meerwaarde die het kantoor biedt? De uitdaging waar onze Ontrafelexperts samen met de gemeente voor staan is om de werkomgeving te optimaliseren, zodat deze aansluit op de gewenste invulling van hybride werken. De vragen die hierbij centraal staan luiden: ‘Hoe willen wij als gemeente hybride werken vormgeven? Wat verandert er ten opzichte van het pre-corona werken en wat willen we behouden? Welke werkomgeving past daarbij en welke aanpassingen zijn dan nodig in de huidige werkomgeving? ‘.

Los ook mijn vraagstuk op!

Interactieve sessies

Om te achterhalen welke invulling van hybride werken draagvlak heeft en welke huisvesting hierbij past worden de gebruikers van gemeente Alphen aan den Rijn intensief betrokken bij het traject door onze Ontrafelexperts. Het traject is gestart met een ambitiesessie waarin de ambities voor het hybride werken zijn opgehaald. Daaropvolgend zijn meerdere gebruikersgroepen betrokken via een viertal interactieve sessies. In de sessie kwamen we erachter hoe de gemeente hybride wil werken. Deze wensen, behoeften en activiteiten zijn vertaald naar een ruimtelijke behoefte. Deze ruimtelijke behoefte is vergeleken met de huidige aanbod door middel van een duplo sessie. Hieruit volgen verschillende varianten voor aanpassingen in vastgoed en/of de inrichting en de benodigde aanpassingen op het gebied van de werkomgeving: inrichting, ICT, services, gedrag en communicatie.

Samen met de gemeente wordt er toegewerkt naar een integraal concept, ontwikkeld samen met de medewerkers. Een concept dat ruimte biedt voor doorontwikkeling en samen verkennen van deze nieuwe vorm van werken.

De kennis en ervaring van Aestate over hybride werken en het nieuwe werken dragen bij aan het vormgeven van een passende hybride werkomgeving voor gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Mark Leendertse via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar mleendertse@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!