Nieuws / 8 november 2021

Het Wiskunde & Natuurkunde gebouw op campus van de Vrije Universiteit aan de Zuidas is aan vervanging toe. De VU heeft een vernieuwde visie op de campusontwikkeling. Het huidige W&N-gebouw waar een groot deel van de Bètafaculteit en haar onderzoeksruimtes gehuisvest zijn voldoet niet volledig meer aan de huidige eisen van onderwijs en onderzoek en zal deels gesloopt worden. De faculteiten die op dit moment in het W&N gebouw gevestigd zijn moeten zodoende een nieuwe plek op de campus krijgen. Het nieuwe Onderzoek gebouw VU moet een plek worden waar o.a. de Bètafaculteit met de nieuwe technologische middelen haar werk kan uitvoeren. Onze Ontrafelexpert Ingrid Den Teuling is Programmamanager bij de VU. Maar wat doet ze daar?

Verschillende faculteiten, verschillende eisen.

In oktober 2020 is het definitieve ontwerp van de laboratoria opgegeven. Alle installaties voor de verschillende labs, met de eisen van toen, zijn daarin opgenomen. Dit is een grote stap geweest voor onze Ontrafelexperts. Verschillende faculteiten hadden verschillende eisen die allemaal in het gebouw geplaatst moesten worden. Door goede gebruikerssessies te houden kwamen alle wensen op tafel. Daarna vond er een “veegronde” plaats. Hierbij is er nogmaals kritisch met de Programmamanager en de Huisvestingsadviseur van de Bètafaculteiten, de Bouwcombinatie, adviseurs en de bouwdirectie gekeken welke faciliteiten echt belangrijk zijn en wat de beste ordening is. Wie wil wat en hoe zorg je dat het past?

Los ook mijn vraagstuk op!

Soms ook nee als Programmamanager!

Als Programmamanager moet je soms dus ook nee verkopen. In goed overleg met de Huisvestingsadviseur van de Bètafaculteit, de bouwcombinatie en de Bouwprojectmanager wordt er gekeken welke wijzigingen in het huidige vertrek mogelijk zijn. Het programma luistert heel nauw want verschillende afdelingen van de VU-campus moeten in het Onderzoeksgebouw komen en de realisatie is al in volle gang. “Je bent eigenlijk een puzzelexpert. Past het in het gebouw. Past het in het budget? Past het in de planning?” – Ingrid Den Teuling

Het komt voor dat de gebruikers zich niet kunnen inleven in de status van het gebouw.  Er is een bestek gemaakt op basis van een Programma van Eisen gebaseerd op kennis van een paar jaar geleden. Ondertussen hebben innovaties plaatsgevonden. Wordt er om een wijziging gevraagd door de opdrachtgevers op basis van nieuwe inzichten waarvoor het budget niet altijd toereikend is. De Programmamanager moet dan eerst vragen: is de wijziging nodig om je werk te doen? “Je probeert te begrijpen waarom het anders moet. Tegelijkertijd probeer je hun duidelijk te maken waarom het is zoals het is.”

De Huisvestingsadviseur van de Bèta’s van de VU-campus is de schakel in de communicatie tussen Ingrid en de Bètafaculteit. “De uitdaging is is de balans te vinden tussen nee zeggen en ondertussen alle mogelijkheden bieden aan de wetenschappers binnen de faculteit om in de toekomst het onderzoek te kunnen doen.”

Visie op het proces.

Ook tijdens dit project speelt Aestate een belangrijke rol. “De toegevoegde waarde van Aestate is onze visie op het proces. Het bewaken van proces en programma. We behouden het overzicht en de gevolgen. Wij zijn betrokken bij de gebruikers en bekijken vanuit een afstand de hobbels in het proces en waar het beter kan lopen. We zijn dan juist van het inzoomen op de details en aan de knoppen draaien, zodat het soepeler loopt. Financiële knoppen, bouwkundige, installatietechnische en programmatische knoppen. Elke knop heeft zo zijn gevolgen en het is aan de Programmamanager om het overzicht te bewaren en de juiste keuzes te maken.”

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Ingrid ten Teuling via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar identeuling@aestate.nl.

Los ook mijn vraagstuk op!