Nieuws / 23 juli 2020

Techniek College Rotterdam is sinds 1 augustus 2016 een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine en verzorgt technisch en technologisch mbo-onderwijs in de regio Groot-Rijnmond. Sinds deze samenwerking is Techniek College naast het onderwijs ook verantwoordelijk voor de huisvesting. Dat maakt dat er behoefte is aan een heldere visie en strategie voor de toekomst. Eind mei is Aestate gestart bij Techniek College Rotterdam met het opstellen van een huisvestingsvisie en -strategie.

Deze uitdagende opdracht is in de COVID-19 periode digitaal gestart met het brainstormen over de droom huisvestingsportefeuille. Hoe ziet het onderwijs(gebouw) eruit in 2030? De eerste stap was het vertalen van de onderwijsvisie naar wat dit betekent voor de benodigde fysieke, sociale en digitale omgeving voor de gebruikers. Ondersteund door de hospitalty en services. Dit heeft geleid tot de eerste contouren van een huisvestingsvisie voor 2030 waarin staat waar de huisvesting van Techniek College aan moet voldoen.

Planning

De komende tijd is het aan onze adviseurs Jackie de Vries en Lotte Lageschaar om samen met de onderwijsinstelling de huisvestingsvisie uit te werken tot een haalbare huisvestingsstrategie; de korte en langetermijnplannen voor de huisvesting. Hiervoor maken zij onder meer gebruik van een interactieve sessie met duplo waarin schuifbewegingen inzichtelijk gemaakt worden. De duplosessie is één van de technieken die Aestate gebruikt om complexe vraagstukken inzichtelijk te maken en draagvlak in de organisatie te creëren.

Met onze uitgebreide kennis op het gebied van onderwijs en onderwijsontwikkeling zijn wij in staat om ook in een uitdagende en onzekere tijd de onderwijsvisie te vertalen naar passende huisvesting.

Kan jij ook hulp gebruiken bij het opstellen van een visie op huisvesting voor jouw organisatie? Neem contact met ons op!

Los ook mijn vraagstuk op!