Nieuws / 16 januari 2023

Binnen zes maanden uit een huurpand verhuizen en een geschikte plek realiseren op de bestaande campus: hoe pak je dat aan? Voor deze uitdagende opgave stond ArtEZ University of the Arts in het begin van 2022.

De aanleiding was het afstoten van een huurpand in de binnenstad van Arnhem van ongeveer 1.800 m² bvo. In het huurpand zaten drie masteropleidingen en een lectoraat gehuisvest. Om op de bestaande campus plaats te maken voor de masteropleidingen en het lectoraat is het onderwijs gestart met het maken van een schuifplan. Naast verschuivingen waren er ook aanpassingen en verbouwingen nodig. Gezien de hoeveelheid werk in de beperkte tijd en de zomervakantie die voor de deur stond, werd Aestate gevraagd om dit project in samenwerking met afdeling Facilitaire Zaken te coördineren.

Ontrafelexperts Tom en Lotte zijn gestart met het ophalen van de gewenste aanpassingen van het onderwijs in relatie tot het schuifplan. Op basis daarvan is een verbouwplan gemaakt. Het ging om kleine en grote aanpassingen in ongeveer twintig onderwijs- en kantoorruimtes, waaronder hoogwaardige theater- en dansstudio’s. Alle verbouwingen en verhuizingen moesten plaatsvinden in de zes weken durende zomervakantie in juli en augustus 2022.

Met het verbouwplan op hoofdlijnen zijn we in april naar de aannemers gestapt voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. Gezien de tijdsdruk was het niet mogelijk om te wachten op een definitief plan. Door tijdens het aanbestedingstraject in nauw contact te blijven met de aannemers is het gelukt om samen met alle betrokkenen pas kort voor de zomervakantie tot een definitief plan te komen.

Ondanks de korte voorbereidingstijd is het – door processen parallel aan elkaar te organiseren – toch gelukt om de verbouwingen volgens planning uit te voeren en alle opleidingen te verhuizen voor de start van het nieuwe schooljaar. De weken daarna stonden in het teken van de nazorg en de voorbereiding van de oplevering van het huurpand in de stad. Eind september is het huurpand opgeleverd en daarmee is het project ook afgerond.

De situatie voor de verbouwing

De situatie na de verbouwing