Nieuws / 13 juli 2023

Vorige week hebben onze ontrafelexperts de eindevaluatie afgerond voor het locatieplan Haarlem bij Hogeschool Inholland. Hiermee komt dit project voor ons ten einde.

Begin 2020 zijn Jackie en Tim gestart met het opstellen van het locatieplan. Daarna zijn zij betrokken gebleven bij alle veranderingen die hieruit volgden, onder andere de inrichting van een Student Succescentrum, de realisatie van een vernieuwde leer- en werkomgeving voor de domeinen en stafdiensten vanuit een herkenbare thuisbasis én de transformatie van de centrale hal tot bruisend hart van de locatie.

In dit bruisende hart vierde Inholland vorige week ook haar 21-jarig bestaan. Voor ons mooi om de nieuwe omgeving op die manier in gebruik te zien. Wij wensen iedereen op de locatie veel leer- en werkplezier toe de komende jaren!