Nieuws / 7 maart 2022

Aestate adviseert sinds 2018 bij het bureau Huisvesting van het Summa College over de huisvestingsportefeuille. De komende jaren staan in het teken van verschillende ontwikkelingen waaronder een nieuwbouwtraject voor de Sterrenlaan 6 te Eindhoven. Aestate is gevraagd een startdocument en Programma van Eisen op te stellen, waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het verdere proces om de Sterrenlaan te ontwikkelen en te realiseren. Onze huisvestingsadviseurs Yvonne Janse en Tessa Butter zijn sinds najaar 2021 volop hun ontrafelvaardigheden aan het toepassen samen met studenten, docenten en medewerkers.

Nieuwbouw Sterrenlaan 6

Het Summa College heeft vier locaties aan de Sterrenlaan in Eindhoven; Sterrenlaan 4, 6, 8 en 10, waar uiteenlopende opleidingen zijn gehuisvest. Het sterk verouderde gebouw van Sterrenlaan 6 sluit echter niet meer aan bij het prominente beeld dat het Summa College met de campus aan de Sterrenlaan wil uitstralen. De ambitie is een nieuw gebouw te realiseren welke aansluit op de onderwijsambities van het Summa College en tegelijkertijd de identiteit van de te vestigen clusters en opleidingen ademt. De gebruikers die zich op Sterrenlaan 6 zullen huisvesten zijn het cluster Business, Marketing en Ondernemerschap (BMO) en de opleidingen Optiek en Fashion. Dat mag meteen zichtbaar zijn bij binnenkomst: een expo en verkooppunt van Fashion, een echte optiekwinkel, bruisende horeca en een zakelijke, uitnodigende sfeer bij BMO.

Het startdocument

Aan Aestate de uitdagende taak om de ambities en uitgangspunten van verschillende belanghebbenden te vertalen in een startdocument en een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen. In het startdocument worden alle kaders meegegeven om het project te ontwikkelen en realiseren. Om tot de input van het startdocument te komen stemmen onze adviseurs veel af met de projectgroep waarin bureau Huisvesting, Inkoop en Finance & Control vertegenwoordigd zijn. Zo zijn er meerdere sessies georganiseerd met betrekking tot de organisatie en bestuur, communicatie, planning en fasering en de kwaliteit, risico’s en financiën. Niet te vergeten zijn ook de collega’s van Facilitair, ICT en AV betrokken bij het vormen van de kaders.

Interactief aan de slag met studenten, docenten en medewerkers

Naast het opstellen van het startdocument is Aestate samen met de verschillende gebruikers een traject aangegaan om tot een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen te komen. Zo zijn er drie verschillende sessies per cluster gehouden, te beginnen met een ambitiesessie. In de ambitiesessie zijn al eerder geformuleerde ambities geconcretiseerd en aangevuld aan de hand van de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs. Dit is vertaald in een ambitieposter per cluster welke het kader vormt voor de verdere uitwerking.

In de tweede sessie hebben we samen met studenten, docenten en medewerkers verschillende gebruikersreizen opgesteld. Hoe ziet de gemiddelde dag van een student, docent of medewerker eruit? Hoe vertaalt dit zich na een ideale dag in de toekomst? Door middel van deze sessie is een beeld verkregen van de activiteiten van de verschillende gebruikers, wie zij tijdens deze activiteit ontmoeten en welke ruimtes zij voor de activiteit nodig hebben. Vervolgens is in sessie drie naar voren gekomen welke ruimtebehoefte de gebruikers hebben, hoe deze ruimtes eruit moeten zien en welke voorzieningen en afspraken er nodig zijn. Al deze informatie is vertaald naar een Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen. Daarin is gezocht naar zo veel mogelijk modulaire maatvoering, multifunctionaliteit van de ruimtes, en aandacht voor de verschillende sociale schaalgroottes in het gebouw: de Summa community, de opleiding, de klas, de studiegroep. Onderstaand een aantal referentiebeelden van de studieomgeving van Optiek.

Een gedragen invulling

Dit intensieve en interactieve proces maakt dat de realisatie van de nieuwbouw een gedragen invulling krijgt vanuit student, docent en medewerker. Wat dit project zo bijzonder maakt is het samen laten komen van drie heel verschillende gebruikers (en opleidingen) in een gebouw waarin de identiteit van elke opleiding tot uiting dient te komen, zonder dat dit de positie en identiteit van een andere opleiding beïnvloedt.  Zo heeft BMO een zakelijk karakter, terwijl Fashion en Optiek juist staan voor creativiteit en exposure.

Los van de kennis en ervaring binnen onderwijs- en nieuwbouwtrajecten hebben onze ontrafelexperts een mooie bijdrage mogen leveren door gebruikers met elkaar te verbinden en hen te enthousiasmeren met een andere bril naar het onderwijs van de toekomst te kijken. Deze maand zal het startdocument met Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen besproken worden met de directeuren van de opleidingen.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Yvonne Janse of Tessa Butter via telefoonnummer 030 – 637 63 77.

Los ook mijn vraagstuk op!