Nieuws / 1 september 2021

Afgelopen april zijn onze ontrafelexperts Ingrid den Teuling en Pauline van Raaij gestart bij Rijndam Revalidatie, waar zij verschillende deeltrajecten uitvoeren.  Hoe ziet hun rol eruit en voor welke opgaven komen ze te staan?

Rijndam Revalidatie is een revalidatiekliniek gespecialiseerd in complexe revalidatievraagstukken. Zij bieden revalidatiezorg op 16 locaties door het land en beschikken over verschillende panden. In de hoofdlocatie aan de Westersingel in Rotterdam is de stafdienst gehuisvest in twee gebouwdelen; de Westersingel en het Maasdamgebouw. Recentelijk is het Maasdamgebouw verkocht en wordt het technisch ontvlochten van de Westersingel. Dit zorgt ervoor dat de Westersingel als zelfstandig gebouw gaat functioneren en daarmee alle stafdiensten daar worden gehuisvest.

Verhuis coördinatie

Door de verkoop van het Maasdamgebouw worden voor deze medewerkers die hier werkzaam waren werkplekken gerealiseerd in de Westersingel. Dit betekent een verhuistraject van de stafdiensten. Aan onze ontrafelexperts de taak om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en de communicatie rondom de verhuizing soepel en duidelijk te laten verlopen.

Hybride werken

Door de verhuizing ontstaat de mogelijkheid om de werkomgeving te laten aansluiten bij de recente ontwikkelingen zoals het gezamenlijk gebruik maken van ruimtes en het hybride werken. Dit houdt in dat medewerkers niet langer een eigen werkplek hebben, maar de werkplekken delen en dit ook  combineren met thuis werken. Dit is een andere manier van werken voor Rijndam Revalidatie. Daar zit dan ook de uitdaging van Aestate:  een passende invulling geven aan hybride werken voor de medewerkers op de Westersingel.

Technische ontvlechting

Aestate biedt inhoudelijke ondersteuning voor de technische ontvlechting van de installaties in het Maasdamgebouw. Zo zullen o.a. de serverruimte (MER) en meerdere archieven moeten worden opgeruimd en krijgen een nieuwe plek in het hoofdgebouw volgens de planning. Hiervoor wordt afgestemd  met verschillende uitvoeringspartijen en wordt o.a. de planning bewaakt.

Kortom, drie heel verschillende, maar uitdagende deeltrajecten waar volop ontrafelvaardigheden ingezet worden.

Ook een huisvestingsvraag?

Neem voor meer informatie over deze huisvestingsopgave of vrijblijvend advies contact op met Ingrid den Teuling via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar identeuling@aestate.nl

Los ook mijn vraagstuk op!