Nieuws / 20 maart 2021

Even voorstellen, onze nieuwe afstudeerders: Bernice Kieft, studerende aan de TU Delft en Lara Rouschop, studerende aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In februari zijn zij gestart met de laatste fase van hun opleiding, waarin zij een afstudeeronderzoek uitvoeren bij Aestate. Beiden werken zij aan interessante, actuele thema’s waar zij je graag meer over willen vertellen.

Bernice Kieft

Bernice is door de corona-situatie geïnteresseerd geworden in het onderwerp ’thuiswerken‘. Deze interesse is de afgelopen tijd gegroeid op vlakken als ‘hoe werkt het thuiswerken en hoe wordt dit ervaren?’. Vanuit deze interesse is zij in contact gekomen met het We Werken Thuis onderzoek en heeft Aestate haar de kans gegeven om deze data te gebruiken in haar afstudeeronderzoek. “Ik focus mij vooral op welke aspecten van de thuiswerkplek invloed hebben op de productiviteit van medewerkers. Dit met als doel aanbevelingen te doen, voor zowel de werkgever als de werknemer, om de thuiswerkplek te verbeteren en de productiviteit te borgen.”

Voorheen vond thuiswerken vooral op vrijwillige basis plaats en leidinggevenden gingen er daarbij vanuit dat de thuiswerkplek aan een geschikte basis voldeed. De vraag is nu iedereen structureel thuiswerkt of dit ook daadwerkelijk zo is en welke elementen van de thuiswerkplek invloed hebben op de productiviteit. Dit vraagstuk gaat zij beantwoorden door middel van bestaande datasets en afgenomen enquêtes van het We Werken Thuis onderzoek. Maar ook het organiseren van een expert panel om de aanbevelingen vanuit haar onderzoek te verifiëren en in gesprek te gaan over wat er met deze aanbevelingen in de toekomst kan worden gedaan.

Lara Rouschop

Lara doet onderzoek naar de keuzes en afwegingen die onderwijsinstellingen kunnen maken om te komen tot een passend huisvestingsconcept voor het Lifelong Learning (LLL) onderwijs. “Je ziet dat steeds meer mensen zich laten om- en bijscholen en dat dit ook wordt verwacht vanuit de maatschappij binnen duurzame inzetbaarheid. Daarbij zie je dat LLL-onderwijs een andere doelgroep heeft dan regulier onderwijs en deze doelgroep specifieke wensen en eisen heeft voor de huisvesting. LLL-studenten volgen minder structureel onderwijs en doen dit vaak naast andere werkzaamheden. Hiervoor is flexibiliteit nodig in ruimte en dienstverlening.”

Door middel van haar onderzoek wil zij achterhalen welke keuzes onderwijsinstellingen daarin maken, waar deze keuzes op gebaseerd zijn en wie hun doelgroep is. Lopende projecten voor de UU en de VU op dit onderwerp gebruikt zij als startpunt van haar onderzoek waarna zij vervolgens andere onderwijsinstellingen gaat benaderen. In haar afstudeertraject neemt zij ook de trends en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en onderwijs mee.

Aecademy

Wat onze afstudeerders zo aanspreekt aan hun thema is dat huisvesting in eerste instantie een aspect lijkt waar weinig invloed op uit te oefenen is, terwijl als het niet aan de wensen voldoet de gebruikers daar toch zeker wel iets van merken. “Het is leuk om daarop in te spelen door middel van een onderzoek en daarmee verschil te kunnen maken. Daarbij is het ook een interessante manier om naar huisvesting te kijken en na te denken over hoe je strategische doelen kan bereiken waarbij je de huisvesting inzet”.

“Naast dat de opdracht en het onderwerp ons heel erg aansprak, voelen wij ons ondanks de corona-situatie erg betrokken bij Aestate. We hebben vrijwel geen collega’s live gezien, maar worden van alle kanten geholpen bij onze vraagstukken. Daarbij helpt de Aecademy ons ook enorm, omdat we korte lijntjes hebben met onze begeleider en met elkaar. Zo hebben we regelmatig contact om te sparren over ons proces. Het geeft voldoening dat binnen Aestate onderzoek doen zo belangrijk wordt gevonden.”

Ook een huisvestingsvraag of Aecademy vraag?

Neem voor meer informatie over de Aecademy en afstudeermogelijkheden contact op met Pity via telefoonnummer 030 – 637 63 77 of via een e-mail naar pjongens@aestate.nl.

neem contact op!