politie nederland-logo

Nieuws

Huisvestingsplan Nationale Politie

Sinds 1 maart 2016 is Aestate betrokken bij het opstellen van huisvestingsplannen voor de eenheden van de Nationale Politie. Een leuke uitdagende opdracht, waarbij samenwerking en het creëren van draagvlak voor de plannen essentieel is. In de eerste stap worden door het spelen van een simulatiespel een aantal mogelijke varianten verkend. Deze varianten vormen de basis voor de verdere uitwerking …