o2 gebouw

Nieuws

Herhuisvesting vanuit een visie voor de HKU

De HKU streeft naar huisvestingsconcept dat gericht is op kwaliteitsverbetering en continuïteit. Hierbij zijn twee speerpunten benoemd, namelijk de stadcampus HKU en een kralensnoer van hoogwaardige voorzieningen. HKU ziet het als een sterk punt dat een groot deel van haar onderwijs gevestigd is in meerdere locaties in het centrum van Utrecht, met alle daar aanwezige culturele en grootstedelijke …