standaard-topafbeelding

Nieuws

Opening Universiteitsbibliotheek Binnenstad – Universiteit Utrecht

In samenwerking met de directie Vastgoed en Campus, Universiteit Utrecht, heeft Aestate de afgelopen jaren het programmamanagement voor de huisvesting van twee faculteiten in de Utrechtse binnenstad verzorgd. Een van de projecten die hierin is geformuleerd en uitgewerkt, is de realisatie van één binnenstadsbibliotheek met studiecentrum en restaurant. Dit programma is gehuisvest in zes …

standaard-topafbeelding

Nieuws

Aanbesteden, een vak apart!

Aanbesteden blijkt nog altijd een lastige materie. Enerzijds zijn de procedures en wet- en regelgeving complex, zowel voor overheden als voor de …

standaard-topafbeelding

Nieuws

Aestate bestaat 12,5 jaar

Maandag 1 oktober jl. was het feest, Aestate bestond op die dag 12½ jaar. Een jubileum waar we trots op zijn! Op 1 april 2000 ging Johan Reusen, …

standaard-topafbeelding

Nieuws

Artikel Rijksgebouwendienst

De afgelopen jaren heeft Aestate de Rijksgebouwendienst ondersteund bij het opstellen van een portefeuillestrategie voor de rijkskantoren in Den Haag…

standaard-topafbeelding

Nieuws

Renovatie zorgcomplex Innoforte

Zorgorganisatie Innoforte staat voor een dubbele opgave in haar vastgoed. Vergrijzing en de hervorming van de AWBZ (het scheiden van wonen en zorg) …